Voor wonen, werken en vrije tijd

Pameijer zet zich al meer dan 85 jaar in voor kwetsbare mensen, jong en oud, in de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse eilanden. Mensen met bijvoorbeeld een (lichte) verstandelijke beperking of met psychosociale of psychische problemen. Pameijer ondersteunt deze mensen bij wonen, werken en een zinvolle invulling van de vrije tijd. Bij Pameijer werken echte Rotterdamse doeners die vinden dat iedereen thuishoort in de samenleving. Zicht verzorgde het interactieontwerp, de vormgeving en de bouw van de nieuwe website.

Voordat we zijn gaan ontwerpen en bouwen, hebben we samen met Pameijer een aantal werksessies doorlopen. Met verschillende werknemers en vertegenwoordigers uit de cliëntenraad, hebben we tijdens deze interactieve bijeenkomsten de uitgangspunten voor de online communicatie geformuleerd en is de koers voor het ontwikkeltraject bepaald. Op deze manier maakte we optimaal gebruik van de kennis uit de organisatie en putte de opdrachtgever maximaal uit onze online expertise. Daarnaast zorgde deze aanpak voor een grote interne betrokkenheid en een in de organisatie breed gedragen tevredenheid over het eindresultaat.

Iedereen is gelijk, dat is de basis van Pameijer’s doen en denken. De website is er dan ook voor cliënten, familieleden, gemeenten én bedrijven. Maar niet iedereen heeft hetzelfde doel bij het bezoeken van de website. Dit was de grootste uitdaging voor het ontwerp: hoe bedienen we veel verschillende doelgroepen zonder verschillende ingangen te creëren. Door goed na te denken over de menustructuur, gebruik te maken van veel beeldmateriaal, iconen en heldere teksten en het toepassen van een faceted search kan elke doelgroep z'n weg vinden.

Een belangrijk onderdeel van de site is het dienstenoverzicht. Hierin zijn alle producten, diensten, activiteiten en woonvoorzieningen die Pameijer de verschillende doelgroepen aanbiedt opgenomen. Via een slim opgezette faceted search kan elke bezoeker het aanbod naar eigen behoefte filteren.

Op de website kunnen bezoekers via een chatfunctie in contact komen met medewerkers van Pameijer. Dit is voor gebruikers een toegankelijke anonieme manier om informatie over de ondersteuningsmogelijkheden te krijgen. Met de chatfunctie maakt Pameijer een grote stap in de online dienstverlening.
Grote letters en prikkelarme versie

De bezoeker heeft naast de keuze om de letters van de website te vergroten, ook de mogelijkheid te kiezen voor een prikkelarme versie van de website. Zo kunnen ook cliënten die overgevoelig zijn voor visuele prikkels en het kleurgebruik op de site als vervelend ervaren op een prettige manier de website bezoeken.

Opdrachtgever
Pameijer
Merk
Pameijer
Doel
Corporate website van Pameijer. Pameijer zet zich al meer dan 85 jaar in voor kwetsbare mensen, jong en oud, in de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse eilanden. Mensen met bijvoorbeeld een (lichte) verstandelijke beperking of met psychosociale of psychische problemen. Pameijer ondersteunt deze mensen bij wonen, werken en een zinvolle invulling van de vrije tijd.
Doelgroep
Mensen met een beperking of met pyschosociale of psychische problemen, familieleden, professionals, doorverwijzers
Specialisme
Corporate Websites, Fullservice internet bureaus, Vormgeving, Webdesign, Webshops
Techniek:
CMS: Drupal
Andere cases van Zicht online
2010 - 2016 - Webguide.nl is een onderdeel van High Profile Locaties bv | Privacy statement | Eigendomsrechten
Hosting door Nines