Zie.nl

Bij de overgang van Zie.nl naar Ilse media was het belangrijk dat de losstaande online omgeving geïntegreerd werd in de back-end systemen van Ilse media. TechTribe tekende voor zowel de migratie van de content als de benodigde koppelingen tussen systemen.

Opdrachtgever
Ilse Media
Techniek:
PHP
Andere cases van TechTribe
2010 - 2016 - Webguide.nl is een onderdeel van High Profile Locaties bv | Privacy statement | Eigendomsrechten
Hosting door Nines