Webguide.nl

Webguide.nl helpt bij het vinden van een professioneel­ internetbureau. De site geeft een overzicht­ van de vele online bureaus in Neder­land. Deze presenteren zich met hun profiel en uitgewerkte cases. De online marketeer­ kan zich via deze site snel oriënteren en zich laten inspireren bij het maken van een keuze voor een internet­bureau. Spore Creation­ is van begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van de website, het jaarboek (dat u nu in handen heeft) en overige communicatiemiddelen­. In goede samenwerking­ met High Profile en betrokken partijen hebben wij een passende identiteit gecreëerd en deze cross­mediaal doorgevoerd­ in de verschillende­ uitingen.­

Opdrachtgever
High Profile Uitgeverij
Doel
Inspirerend en informatief overzicht van internet­professionals bieden
Doelgroep
Online marketeers, internet­professionals
Andere cases van Spore Creation
2010 - 2016 - Webguide.nl is een onderdeel van High Profile Locaties bv | Privacy statement | Eigendomsrechten
Hosting door Nines