Energiesprong.nl

Mediaweb realiseerde in opdracht van SEV de website energiesprong.nl

Energiesprong is een programma dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ WWI wordt uitgevoerd door SEV, de Rotterdamse organisatie die al bijna 30 jaar innovatie in de sector van bouwen en wonen stimuleert. De looptijd van het programma is van 2010 tot 2014.

Energiesprong wil alle partijen in de gebouwde omgeving in beweging zetten om echt innovatief naar energiegebruik te kijken. Dat moet leiden tot een sprong naar grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen.

De website energiesprong.nl is het online platform waar de diverse communicatiekanalen van Energiesprong samenkomen: Twitter, Youtube, Linkedin. Deze Wordpress site bevat dan ook verregaande integratie van deze social media en dient al centrale blog en nieuwsarchief.

Opdrachtgever
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / WWI
Merk
Engergiesprong
Doel
Energiesprong wil alle partijen in de gebouwde omgeving in beweging zetten om echt innovatief naar energiegebruik te kijken. De website speelt bij de communicatie hierin een grote rol.
Doelgroep
Professionals in de bouw
Specialisme
Development, Fullservice internet bureaus, Hosting/Streaming, Project/Account, Webdesign
Techniek:
CMS: Wordpress, CSS, PHP, XHTML
Andere cases van Mediaweb
2010 - 2016 - Webguide.nl is een onderdeel van High Profile Locaties bv | Privacy statement | Eigendomsrechten
Hosting door Nines