Vaartland.nl

Vaartland.nl, de grootste occasiondealer van Nederland, wilde op de nieuwe website een andere manier van zoeken aanbieden aan de bezoekers. Op internet zoekt iemand op basis van 'harde' criteria, zoals bouwjaar of merk. In de showroom zoeken mensen echter meer op 'zachte' criteria en gaan ze uit van de redenen waarom ze een nieuwe auto zoeken. Zoals "we willen met de caravan op vakantie" of "er is een baby op komst".

Voor Vaartland.nl hebben we het gesprek wat zij met klanten voeren in de showroom vertaald naar een unieke online zoekhulp. Achter de zoekhulp zit een ingenieus systeem wat ervoor zorgt dat steeds de best passende auto's worden getoond. Voor veel bezoekers betekent dit suggesties, waar ze zelf nooit aan gedacht zouden hebben.

Op de website is het voor de bezoekers erg makkelijk om alle informatie over een occasion te vinden. De beschrijvingen zijn erg uitgebreid en van de meeste auto's zijn veel foto's beschikbaar. Ook is er de mogelijkheid om in een chatgesprek met Vaartland.nl meer informatie te vragen over een occasion.

Opdrachtgever
Vaartland.nl
Doel
Sfeer van de Vaartland.nl vestigingen vertalen naar een website en de klanten (bijna) net zo goed te woord staan als in real life.
Specialisme
Fullservice internet bureaus
Andere cases van e-sites
2010 - 2016 - Webguide.nl is een onderdeel van High Profile Locaties bv | Privacy statement | Eigendomsrechten
Hosting door Nines